ASA asbl

ASA asbl

why this blog ?

I fancy writing something.

Nothing deep or complicated, just some anecdotes. 

Basically, for the pleasure of doing it - "The way is the goal".

And if someone reads it, that will be a bonus!

Mostly light, because as Monty Python said, "Always look on the bright side..."

Not always humorous - life isn't always so amusing.

For Nelly and me, a very important part of our lives is ASA asbl, our association to support assistance dogs.

This is our passion : to share it, "ASA asbl"

If you would like to follow, like or comment on a post, just sign up.

Even better, to add a post, "contact"

So off we go!

pourquoi?

J’ai envie d’écrire quelque chose ….

Simplement pour le plaisir de faire «  le chemin est le but…. »

Pas nécessairement des choses profondes ou compliquées.

Pas toujours humoristiques : la vie n’est pas toujours agréable….

Pour Nelly et moi même, notre association ASA-asbl tient une part très importante dans notre vie.

Pour partager notre passion, "ASA asbl"

 

Si vous souhaitez nous suivre ou commenter un post, inscrivez vous sur le site. Encore mieux : pour ajouter un post, "contact"

Voilà ….. allez les bleus !!!!

firwat?

Ech hunn eng Schnapsiddi gehat, an e Blog ugefaangen.

Am Fong geholl, ech hunn einfach Loscht op Schreiwen : de Wee ass d’Ziel!
Net déif oder komplizéiert, nëmmen e puer Anekdoten.

Net ëmmer lëschteg, d’Liewen ass net ëmmer amusant.

Fir d’Nelly a fir mech ass eise Veräin ASA asbl  en wichtegen Deel vun eisem Liewen. Et ass esouguer eis Leidenschaft.
Wëllt Dir dat mat ons deelen, klickt ASA asbl fir ze kucken.

​Wann Dir Loscht hutt, fir e Post ze follow oder comment, schreift Iech op dem Site an. Nach besser, fir selwer e Post ze schreiwen, “contact”.

Voilà, allez Hopp!

BCEE LULL LU64 0019 3555 4989 4000